millenium

*** (i w nowe tysiąclecie weszłam…) – wiersz Ireny Słomińskiej

  *** i w nowe tysiąclecie weszłam tak szczęśliwie z ulotną komedyjką z telewizora z…