lot

*** (w locie jaskółek…) – wiersz Leonardy Szubzdy

  *** – w locie jaskółek jest dziecięca radość i ufność bez odrobiny lęku –…