Krystyna Konecka

Isabelle, mon amour – Z KRONIKI WIRYDIANNY GENERAŁOWEJ FISZEROWEJ – sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour – – Z KRONIKI WIRYDIANNY GENERAŁOWEJ FISZEROWEJ Spod strusich piór nad…

Isabelle, mon amour – FRANCISZEK KARPIŃSKI W JEJ OGRODACH – sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour – – – FRANCISZEK KARPIŃSKI W JEJ OGRODACH – Jeśli ma…

Isabelle, mon amour – GRODZISK MAZOWIECKI. W DRODZE DO PETRYKOZ – sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour – – GRODZISK MAZOWIECKI. W DRODZE DO PETRYKOZ Właśnie teraz, gdy…

ANNY MARKOWEJ PISANIE Z PAMIĘCI – esej Krystyny Koneckiej

ANNY MARKOWEJ PISANIE Z PAMIĘCI   Lublin, Opole, Białystok. Trzy miasta rozrzucone po Polsce, spięte…

Isabelle, mon amour – Tren – sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour – – TREN – Wszystko pamiętam. Pierwsza wiosna z niekochanym, a…

Isabelle, mon amour – GENERAŁ MOKRONOWSKI HERBU BOGORIA – sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour –  – GENERAŁ MOKRONOWSKI HERBU BOGORIA – Mówili: mężność serca. Dyskretny.…

Isabelle, mon amour – KARIATYDA – sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour –  – KARIATYDA Odszedł hetman. Pan włości, balów i polowań. Panny…

Isabelle, mon amour – THEATRUM FUNEBRIS – sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour – – THEATRUM FUNEBRIS – Tu, u Piotra i Pawła. Pod…

Isabelle, mon amour – BIAŁOGŁOWY – sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour – – BIAŁOGŁOWY – Jej imienniczki. Z Czartoryskich Lubomirska kuzynka na…

Isabelle, mon amour – TOMASZ KAJETAN WĘGIERSKI NA WYGNANIU- sonet Krystyny Koneckiej

  Isabelle, mon amour –  – TOMASZ KAJETAN WĘGIERSKI NA WYGNANIU – Nie znajdzie miejsca…