Koloseum

Koloseum – wiersz Grażyny Cylwik

  Koloseum – smagany wiatrem losu amfiteatr Flawiuszów zmienia twarz – cienie szepczą o przeszłości…