Kazimierz Słomiński

O Drogę Mleczną się nie boję – fraszki Kazimierza Słomińskiego

O Drogę Mleczną się nie boję     ISTOTA IDEI Często myśl taka umysł zaprząta,…

Od raju aż do przedpiekla – fraszki Kazimierza Słomińskiego

Od raju aż do przedpiekla   SEBASTIANA W świecie zmysłów zdrowo pobudzonych nie takie ulegały…

Wygina się wdzięcznie i szczodrze – fraszki Kazimierza Słomińskiego

Wygina się wdzięcznie i szczodrze   O ODKRYWANIU Pochopnie odkrywać damy nie wypada, bo jak…

I zjadł Adam jabłuszko – fraszki Kazimierza Słomińskiego

I zjadł Adam jabłuszko   O ZACHOWANIU LINII Bylebyś prostolinijność zachowała przy frymuśnej linii ciała.…

Czy jest w koronie, czy w pikielhaubie – fraszki Kazimierza Słomińskiego

Czy jest w koronie, czy w pikielhaubie   URBAN Czy rozebran jest, czy ubran, ma…

TO I OWO SOBÓTKOWO – fraszki Kazimierza Słomińskiego

TO I OWO SOBÓTKOWO [24.06.2023]   JAN Choć nie zawsze przy nim raj, i on…

Niekiedy bywa jak malowanie – fraszki Kazimierza Słomińskiego

Niekiedy bywa jak malowanie   RAJMUNDA Raj utracony – straty to spore, lecz przed mężczyzną…

O niektórych chodzą słuchy – fraszki Kazimierza Słomińskiego

O niektórych chodzą słuchy   PSZCZOŁA Miód i żądło jej mądrości zbiera się i z…

Teraz mamy dwa w jednym – fraszki Kazimierza Słomińskiego

Teraz mamy dwa w jednym     WOLNOŚĆ Kiepską wolność się zostawia wyrzuconym poza nawias.…

Cel jest u końca trajektorii – fraszki Kazimierza Słomińskiego

Cel jest u końca trajektorii     CHAOS Możliwości ma bogate – świat jest z…