karetki

KARETKI – przekład wiersza Miroslava Holuba

Miroslav Holub   KARETKI Przywożą zmiażdżone palce – niech pan to naprawi, doktorze. Przywożą wypalone…