Józef Ignacy Kraszewski

Kraszewski – wiersz Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej

  Kraszewski – Pisał zawsze wieczorem. Konsekwentnie, z uporem, i spod pióra płynęły powieści. Czerpał…