jeleń

Wiersz bezimienny IV Zofii Piłasiewicz

  Wiersz bezimienny IV ślady jelenia przez podwórko jak wyciśnięta linia w bieli jak podkreślenie…