Jan Matejko

Modlitwa za Ojczyznę – wiersz Joanny Pisarskiej

W dniu Święta Niepodległości zapraszamy do zatrzymania się nad wierszem zainspirowanym ostatnimi słowami Jana Matejki,…