fantastyczny świat

Gdzie zaczyna się nigdzie – wiersz Jolanty Marii Dzienis

  Gdzie zaczyna się nigdzie W miejscu, gdzie zaczyna się nigdzie I bez ciebie będą…