Dzień Matki

Matko moja – wiersz Jolanty Marii Dzienis

Matko moja   Żeby wiersz pełen miłości matce swej napisać, Nie trzeba być poetą, słowa…