duet liryczny

Liryczno-muzyczny duet w Książnicy Podlaskiej

Jerzy Binkowski i Maria Skurjat-Silva – liryczno-muzyczny duet w Książnicy Podlaskiej Książnica Podlaska im. Łukasza…