drzewo

*** (Chciałbym…) – wiersz Józefa Zenona Budzińskiego

  *** – Chciałbym być Drzewem Żeby mnie ścięto I zrobiono próg Bo na progu…