droga życia

W bezkresach niepewności – wiersz Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej

W bezkresach niepewności   Bez przerwy myślą błądzę W bezkresach niepewności, Bo nie wiem, gdzie…

*** (uciekam od siebie…) – wiersz Grażyny Cylwik

  *** uciekam od siebie słowo moje w podróży niedościgłe marzenie tnie powietrze szuka znajomej…