czeremcha

*** (muska mi usta…) – wiersz Krzysztofa Czyżewskiego

  *** muska mi usta rozpalona czeremcha do naga pachnie – Krzysztof Czyżewski foto: Krzysztof…