coroczne spotkanie

Imieniny Anny Markowej 2022

Dobra poezja nie wymaga murów i ścian, można ją czytać również na ulicy lub na…