cmentarz

Znak poranka – wiersz Joanny Pisarskiej

  Znak poranka Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu,…