Bosfor

Most Bosforski – wiersz Grażyny Cylwik

  Most Bosforski – w morzu światła i palecie kolorów chwyta w ramiona Europę i…