bliskość

Miłość po zmierzchu – wiersz Janiny Osewskiej

  Miłość po zmierzchu – uczysz się jej od a do zet przestawiając kolejność liter…