astry

*** (astry…) – wiersz Ireny Słomińskiej

  *** – astry kwiaty rozcapierzone miękkie kocie łapki rysujące kontur światła na pobladłej ścianie…

Astry – wiersz Jolanty Marii Dzienis

  Astry W maleńkim zakątku, przy płocie chruścianym, Gdzie czas się zatrzymał w biegu swym…