Anna Brykalska-Naruszewicz

Towarzyszenie – wiersz Anny Brykalskiej-Naruszewicz

Towarzyszenie   Wczoraj było lepiej Gęsta przestrzeń między nami skropliła się Do-słow-nie Mogliśmy oddychać niedopowiedzeniami…

Pod pierwszą szkołą – wiersz Anny Brykalskiej-Naruszewicz

Pod pierwszą szkołą   Huśtawkę za boiskiem ktoś wymienił na nową Urósł budynek który nasłuchuje…

Piosenka na ten czas – wiersz Anny Brykalskiej-Naruszewicz

Piosenka na ten czas   Bo za mało Było myśli o miłości Bo tak łatwo…

Kim jest „ona” – komentarz do tomiku Anny Brykalskiej-Naruszewicz

Kim jest ona? Wiersze Anny Brykalskiej-Naruszewicz zebrane w tomie ,,W zasadzie to jest o niej”…