Andrzej Busza

Widok dla oddalonych – wiersz Janiny Osewskiej

  Widok dla oddalonych Dla Andrzeja Buszy  na pierwszym planie kwiaty hortensji z siecią połączeń…