Andrzej Busza

Widok dla oddalonych – wiersz Janiny Osewskiej

Widok dla oddalonych Dla Andrzeja Buszy  na pierwszym planie kwiaty hortensji z siecią połączeń pająka…