Czytasz
Rok poetów Norwida i Baczyńskiego

Rok poetów Norwida i Baczyńskiego

Rok poetów Norwida i Baczyńskiego


foto: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona – Cyprian Kamil Norwid

2021 obchodzony jest jako Rok Cypriana Kamila Norwida w dwusetlecie jego urodzin.
Był on wybitną twórcą romantycznym, poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, rzeźbiarzem, malarzem i rysownikiem. Urodzony 24 września 1821 roku w miejscowości Laskowo-Głuchy, zmarł 23 maja 1883 roku w Paryżu. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwusetlecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida.

Posłuchajmy wiersza „Ironia”  Cypriana Kamila Norwida w interpretacji Tadeusza Zięby (wystarczy kliknąć w zdjęcie poniżej) :

 


Film jest częścią projektu „polska-poezja.pl”, którego celem jest stworzenie internetowej bazy wierszy najznakomitszych polskich poetów czytanych przez najlepszych polskich aktorów.

Cyprian Kamil Norwid – Ironia

I
Żeby to można arcydzieło
Dłutem wyprowadzić z grubych brył
I żeby dłuto nie zgrzytnęło
Ni młot je ustawnie bił a bił!…

II
Żeby to tchem samym harmonii
Można było kręcić wozów oś;
I bez s-krzypnięcia wstecz ironii,
Żeby się udało zrobić coś…

III
Oh! jakże spałby sobie człowiek
Wyższy nad skargi ustawiczne;
Lecz cóż? gdy jeszcze i u powiek
Roz-siędą się sny ironiczne!!…

IV
Uczucie zwiedza bez ironii
Szlaki bite cudzym cierpieniem;
Lecz kto był piérwej tam, wié o niéj,
Że jest – koniecznym bytu cieniem.

***

 

foto: wikipedia.org – Krzysztof Kamil Baczyński

Drugim poetyckim patronem roku 2021 jest Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. Krzysztof Kamil Baczyński, pseudonim Jan Bugaj, urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie i tam też zginął 4 sierpnia 1944 roku.  Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście dokumentu. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Pokolenie” [Do palców przymarzły struny…] w interpretacji Włodzimierza Nurkowskiego (wystarczy kliknąć w zdjęcie poniżej):

Film jest częścią projektu „polska-poezja.pl”, którego celem jest stworzenie internetowej bazy wierszy najznakomitszych polskich poetów czytanych przez najlepszych polskich aktorów.

Krzysztof Kamil Baczyński – Pokolenie [Do palców przymarzły struny…]
Do palców przymarzły struny
z cienkiego krzyku roślin.
Tak się dorasta do trumny,
jakeśmy w czasie dorośli.

Stanęły rzeki ognia
ścięte krą purpurową;
po nocach sen jak pochodnia
straszy obciętą głową.

Czegoż ty jeszcze? W mrozie
świat jest jak z trocin sypki.
Oczu stężałych orzech.
To śnieg, to nie serce tak skrzypi.

Każdy — kolumną jesteś,
na grobie pieśni własnych
zamarzły. Czegoż ty jeszcze?________________________________opr. Bożena Bednarek
________________________________Redakcja Poeci w sieci


źródła:
culture.pl
sejm.gov.pl
polska-poezja.pl – C. K. Norwid
polska-poezja.pl – K. K  Baczyński

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content