Czytasz
Regina Świtoń o wierszach codziennych Reginy Kantarskiej-Koper

Regina Świtoń o wierszach codziennych Reginy Kantarskiej-Koper

O wierszach codziennych Reginy Kantarskiej-Koper

 

Nie ma szczęścia bez przyjaciół, ale przyjaciół
można być pewnym dopiero w nieszczęściu.
Thomas Fuller

Tomik,  wydany w 30-lecie prasowego debiutu literackiego, dedykuje Renia swoim najbliższym. We wstępie kreśli nam tematykę swoich wierszy. Wiemy, że będą to obserwacje, doświadczenia, przemyślenia, które pomogą w zwiększeniu wrażliwości na drugiego człowieka, pogłębieniu refleksji nad sobą i światem.

A zatem wejdźmy w te rozdziały ziemskiego bytowania – trudności w drodze do szczęścia tam, gdzie  Zobaczysz / Twarzą w Twarz / Boga (to cytat z wiersza ,,Glosa do św. Jana od Krzyża” Bartłomieja Kucharskiego OCD, dedykowany poetce tomiku ,,Wiersze codzienne”).

W rozdziale I zatytułowanym ,,Dzień za dniem” autorka przeprowadza czytelnika przez wszystkie miesiące roku. Kontemplując piękno przyrody, synchronizuje się z nią, zależna od jej nastroju. Wprowadza nas w ,,Tydzień z życia szaraczka” i ulotność chwili:

Tylko / z kalendarza / ubywa / kartek / na razie powoli / ale wkrótce / coraz szybciej / i szybciej
(str. 20). Poetka, wpisana w tę zmienność, dostrzega ludzki byt w całej jego wielkowymiarowości. Fascynuje czytelnika przeżywanie sercem świąt wpisanych w pory roku. Wrażliwa na piękno, w muzyce odnajduje szczęście, bo jest ona dla niej ocaleniem (…) brzmieć będzie w anielskich chórach Boga (str. 29). Mistrz nieba przemawia językiem muzyki niezniekształconej / mylącym znaczeniem słów (str. 28). Wystarczy schwytać okruchy / boskiego przekazu / w struny / klawisze / napełnić nimi koncertową salę / by poczuć przedsionek raju (str. 28).

W rozdziale ,,Obce miejsce”, cytując Krzysztofa Kuczkowskiego, że ,,cały świat jest obcym miejscem”, poetka ukazuje nasz glob, w którym na szczycie systemu wartości stanął pieniądz i zasłonił takie pojęcia jak naród, ojczyzna, patriotyzm: Zło nie śpi / nie ustaje w intrygach / obmyśla nowe podstępy/ zakłada różne maski / podszywa się pod dobre intencje/ kusi bogactwem i zaszczytami (str. 52). Chciałoby się zapytać, czy w tej rzeczywistości jest jeszcze miejsce na człowieczeństwo i szczęście? Renia stwierdza: Szczęście / możesz sobie tylko pooglądać / przez szybę / jak atrapy w witrynie (str. 61).

W rozdziale III ,,Stara kobieta i pani Ś” podejmuje problem starości i przemijania. Człowiek staje się słaby i kruchy, zmienia swoje dawne, piękne oblicze, ale musi się z tym pogodzić, bo takie jest prawo rządzące naszym życiem. Renia, przyjmując rolę filozofki, próbuje uchwycić i wyjaśnić prawidłowości tego prawa. Nie można lękać się zmian, bo są one odgórnie wpisane w naturę świata: Stara kobieta liczy dni / coraz mniej ich zostało (str. 75), a czasami jej się zdaje że w swojej głowie / słyszy wołanie Boga  (str. 79). Poetka zanurza się głęboko w cierpienie i samotność. Wydobywając szare barwy starości, porusza serca. Coraz częściej myśli o pani Ś., która podstępnie / rozpytuje o ścieżki którymi chadzam / zaczaja się obserwuje / i czeka na sposobność / aby mnie zaskoczyć znienacka (str. 91).

W bukiecie wierszy ,,Święci moich bliskich” poetka przybliża nam 23 postacie, które w ziemskim życiu poznały ciężar zmagań i wartość zawierzenia Bogu, a dziś wspierają nas w ufnym wołaniu do Niego i wypraszaniu nam Jego łask. Renia wspomina swoich bliskich, którzy noszą imiona świętych. Wiersze są modlitwą, np. do św. Reginy (str.122), o której wstawiennictwo u Boga prosi: Obdarowana Bożymi łaskami / wzmocnij nas w samotnej pielgrzymce / przez czas ku Wieczności.

Rozdziałem piątym ,,Dzień roku, w którym zadrżała Ziemia”,  cytując słowa Adama Mickiewicza, poetka podsumowuje ostatnie lata naszej egzystencji. Rok 2020 i kolejny to czas epidemii koronawirusa, strachu i nienawiści. Unikać zła i nienawiści / To dla nas Boże przykazanie. Takim przesłaniem kończy ostatni wiersz tego rozdziału.

Tomik ,,Wiersze codzienne” to spojrzenie na codzienne wyzwania, inspiracja dla czytelników, którzy chcą odkrywać własną drogę do życia, którego nie ma bez trudu i cierpienia.

Regina Świtoń


___________________
Regina Kantarska-Koper. Wiersze codzienne. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok 2021

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content