Czytasz
Poezje zebrane Wiesława Kazaneckiego

Poezje zebrane Wiesława Kazaneckiego

Ukazało się dwutomowe wydanie poezji zebranych Wiesława Kazaneckiego, obejmujące edycje jego dzieł, przypadające na lata 1964–1991.

W tomie pierwszym zaprezentowano następujące zbiory artysty: Kamień na kamieniu (1964), Portret z nagonką (1969), Pejzaże sumienne (1974), Cały czas w orszaku (1978), Stwórca i kat (1982), Śmierć uśmiechu Giocondy (1983) oraz Koniec epoki barbarzyńców (1986). W tomie drugim umieszczono zaś dzieła: Na powódź i na wiatr (1986), [Wiersze ocenzurowane] (1986), List na srebrne wesele (1989), Poezje wybrane (1989), Wiersze ostatnie (1991), Wiersze z czasopism (1964–1986), jak również Wiersze z rękopisów i maszynopisów. Oba tomy poezji zebranych Kazaneckiego liczą ponad 1300 stron.

Komitet Naukowy Poezji Zebranych Wiesława Kazaneckiego tworzą: Halina Kazanecka, Jolanta Gadek, Dariusz Kulesza, Jarosław Ławski, Piotr Sawicki, Michał Siedlecki oraz Daniel Znamierowski. Książki ukazały się w Naukowej Serii Wydawniczej „Pisarze Podlasia i Kresów” jako trzeci oraz czwarty tom (poprzednie części dotyczyły całokształtu poezji Jana Leończuka). Zostały wydane dzięki pięciu instytucjom: Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Miastu Białystok oraz Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.

Pieczę redakcyjną nad publikacją sprawują: Jarosław Ławski oraz Michał Siedlecki, a współpracy redakcyjnej nad nimi podjęli się: Jolanta Gadek i Łukasz Zabielski. Wstępy do pierwszego tomu napisali: Michał Siedlecki, Dariusz Kulesza i Jarosław Ławski. Tuż za nimi odnajdziemy rozmowę z Haliną Kazanecką – wdową po poecie. Zdjęcia z Białegostoku z lat 70. i 80. XX wieku udostępnili Piotr Sawicki (ojciec i syn). Za skany, fotografie i ilustracje odpowiadają Michał Siedlecki i Eligiusz Buczyński. Bibliografie wykonali: Michał Siedlecki, Andrzej Pietrasz oraz Dział Informacyjno-Bibliograficzny Książnicy Podlaskiej.

Publikacja będzie dostępna w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w styczniu 2022 r.

Justyna Sawczuk
starszy specjalista ds. promocji
Dział Promocji i Wydawnictw
Książnica Podlaska
Łukasza Górnickiego w Białymstoku

 

 

 

 

 


																																			
Przewiń do góry
Skip to content