Czytasz
Pamięć szkoły – wiersz Reginy Świtoń

Pamięć szkoły – wiersz Reginy Świtoń

 

Pamięć szkoły

To uśmiech w krajobrazie wspomnień,
kolorowy świat dzieciństwa wyjęty
z elementarza. Zgrzyt stalówki, kleks w zeszycie
jak ciemna łza z kałamarza.
To hejnał dzwonka, w rękach woźnego,
co pobudką gwar pozywał do ciszy.
Dziś, niczym u wrót edenu, przystaję,
jakbym dawne echo miała znów usłyszeć.
To wychowawcy, nauczyciele.
Na oleodrukach czasu nie wygasły ich twarze.

Szkoło, pod twoim niebem pogodnym
młodość malowałam pastelami marzeń.
Nieuwikłana w wieczność huryso, księgo
chwały… Pamięć o tobie to ścieżka znajoma,
tamte wierzby, co dla mnie szumiały.

Regina Świtoń

foto: pixabay.com

_________
Regina Świtoń – emerytowana polonistka, poetka. Mieszka w Knyszynie. Członkini Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta Augusta i Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku. Autorka kilkunastu tomików poetyckich, współautorka tomików z serii poetyckiej ,,Kajety Starobojarskie”: Wyjaśniając siebie (2010), Pomiędzy zmierzchem a świtem  (2016).  Laureatka wielu konkursów literackich. Jej wiersze publikowane były w ponad 60 wydawnictwach zbiorowych: pokonkursowych, antologiach poezji, almanachach (m.in. w esperanto), w ,,Nowym Gońcu Knyszyńskim”, w kwartalniku NKL ,,Najprościej”, w ,,Modzie na Zdrowie”, w ,,Służbie Miłosierdzia”.

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content