Czytasz
Otwarte Mistrzowskie warsztaty literackie Wojciecha Kassa

Otwarte Mistrzowskie warsztaty literackie Wojciecha Kassa

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza na otwarte warsztaty literackie z Wojciechem Kassem, poetą, wydawcą, redaktorem, eseistą, dyrektorem Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu.

Wydział Filologiczny, pl. NZS 1, sala 158.
Po warsztatach, o 15:00 zapraszamy do auli Wydziału Filologicznego na uroczyste rozstrzygnięcie XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny Markowej. Z udziałem Poety!

_______________________________________
Wojciech Kass: absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Opublikował tomiki poetyckie: Do światła (1999), Jeleń Thorwaldsena (2000) – za które otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, Prószenie i pranie (2002), 10 Gedichte aus Masurenland (2003), Przypływ cieni (2004), Gwiazda Głóg (2005) – nominacja do Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur, Pieśń miłości pieśń doświadczenia (2006; z Krzysztofem Kuczkowskim), Wiry i sny (2008) – Nagroda Otoczaka i nominacja do Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur oraz 41(2010). W 2012 ukazała się publikacja pt. Czterdzieści jeden. Wiersze. Glosy, zawierająca pieśni z 41, dziennik poety z okresu ich pisania, komentarze krytyków i historyków literatury o tym tomie oraz niwe wiersze. W 2014 wydał tomik Ba!. i dwadzieścia jeden wierszy a w 2015 Przestwór. Godziny nominowany w 2016 do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w kategorii poezja[1]. W 2016 ukazał się wybór jego poezji Pocałuj światło. 89 wierszy a w 2018 Ufność. Trzy poematy. Jest m.in. autorem opracowania o związkach Czesława Miłosza i jego krewnych z Sopotem Aj, moi dawni umarli (1996), książki eseistycznej Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2004) – nominowanej do Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur oraz współautorem słownika Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany (2008). Esej Wojciecha Kassa Światło jaśnie gość (2008) zainaugurował serię broszur: Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Od 1997 jest związany z Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu (od 2000 jest jego dyrektorem). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz PEN Clubu. Był stypendystą Ministerstwa Kultury (2002, 2008). Wchodzi w skład redakcji dwumiesięcznika literackiego Topos. Jest m.in. laureatem Nagrody Nowej Okolicy Poetów za dorobek poetycki (2004), Nagrody Prezydenta Sopotu (2011) i Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015). Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, hiszpański, litewski, niemiecki, rosyjski, serbski, słoweński i włoski. Sekretarz Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego. Przewodniczący jury Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich[2], a także juror innych ogólnopolskich konkursów poetyckich, między innymi: im. Rainera Marii Rilkego, im. Michała Kajki, „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka, im. Rafała Wojaczka, im. Haliny Poświatowskiej. 

źródło: facebook.com

poeciwsieci.pl

 

Przewiń do góry
Skip to content