Czytasz
Nad tomikiem wierszy Krystyny Krahelskiej – wiersz Józefy Drozdowskiej – z przekładem na język angielski Agnieszki Kleczkowskiej

Nad tomikiem wierszy Krystyny Krahelskiej – wiersz Józefy Drozdowskiej – z przekładem na język angielski Agnieszki Kleczkowskiej

Nad tomikiem wierszy Krystyny Krahelskiej

 

Dedykuję Joli M. Dzienis

Na wewnętrznej stronie okładki
data i miejsce jego zakupu
Nie pamiętam już lipca 1978
księgarnię nieopodal obecnej konkatedry
i parku odwiedzałam wówczas wielokrotnie
jak i samo miasto biegnące
w ulicy klasycystycznych domów
Na sąsiadującej z okładką stronie
atramentem (wówczas pisałam piórem)
drobniutkimi literkami zapisany adres
białostockiego poety – może był wówczas
na literackim spotkaniu nad „czarną rzeką”
Między wierszami zasuszone kwiaty
– niezapominajka polna już bez krzty błękitu
a obok niej słowa:
Jak ptak, co uciekając z ziemi niegościnnej, /
Ziemię na niebo zamienia.”*
– gałązka zawilca z resztkami zieleni
i z pożółkłą bielą dziwiącego się kwiatu
że ostał się ponad czterdzieści lat
przy wierszu „Ballada o szaleju”
Wreszcie szpargałek kartki z zeszytu w kratkę
z brązową plamką krwi z zadraśniętego palca
zaznacza wiersz ze słowami: „Śpij, synku mój jedyny, (…)”
Zmotywowana przez koleżankę
odnalazłam tomik w wiklinowym koszyku
z książkami bliskimi mojemu sercu
z czasów gdy jeszcze wierzyłam w to
że wiersze mogą ocalać…
Przeglądając podniszczony od wielokrotnego
czytania tomik pragnę i dzisiaj w to wierzyć
mimo tamtej wojny w której zginęła jego autorka
i obecnych wojen niełaskawych poetom

Augustów, 21.07.2022

* Cytaty z książki Krystyny Krahelskiej: Wiersze. Warszawa: PIW, 1978

Józefa Drozdowska

Poring over a collection of poems by Krystyna Krahelska

Dedicated to Jola M. Dzienis

On the inside of the cover
the date and place of its purchase
I don’t remember July 1978 anymore
many times back then I visited
the bookstore near the present co-cathedral
the park and the town itself
spread along the street of neoclassical houses
On the page adjacent to the cover
tiny letters written down in ink
– I used to write with a fountain pen –
the address of the Bialystok poet
– he may have attended
a literary meeting on the black river
Dried flowers between the poems
– a faded forget-me-not without a hint of sky-blue
by a line that says:
‘Like a bird fleeing from an inhospitable land,
chooses heaven over earth.’ *
– a spring of anemone with a little green
and a yellowed white of the flower surprised
that it has lasted for over forty years
by  the ” Ballad about cowbane ”
Finally, a scrap of grid paper from an old notebook
with a brown spot of blood from a scratched finger
marks a poem which says: ‘Sleep, my only son, (…)”
Inspired by a friend
I found the collection in a wicker basket
full of  books close to my heart
from the time when I believed
that poems have a power to save…
Looking through the book
– a bit worn-out through frequent reading –
I still want to believe in this
despite the past war in which the poetess died
and the ongoing wars that are not kind to poets

Augustów, July 21, 2022

* Quotes from Krystyna Krahelska’s book ‘Poems’. Warsaw: PIW, 1978.

 przekład na język angielski
Agnieszka Kleczkowska

 

fot. pixabay.com
________________________________________
Józefa Drozdowska – ur. 1954 w Jeziorkach koło Augustowa. Poetka, autorka tomików wierszy, książki prozatorskiej „Opowieści z domu pod topolą”, książek dla dzieci oraz prac dotyczących Suwalszczyzny; współredaktorka antologii poetyckich, bibliotekarka, regionalistka, animatorka życia literackiego. Debiutowała w 1978. Wiersze publikowała w czasopismach, antologiach i podręcznikach szkolnych. Należy do Związku Literatów Polskich, Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku i Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego.

Agnieszka Kleczkowska – Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowych Studiów Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat uczy języka angielskiego na Politechnice Łódzkiej. Pochodzi z Augustowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content