Czytasz
Komentarz Leonardy Szubzdy do tomiku „O św. Wawrzyńcu”

Komentarz Leonardy Szubzdy do tomiku „O św. Wawrzyńcu”

„Mała rzecz” o wielkim Człowieku

 

Przed świętami Bożego Narodzenia dostałam książkę, a właściwie niewielkich rozmiarów ładnie wydaną przez Jamiński Zespół Indeksacyjny książeczkę – zatytułowaną „O św. Wawrzyńcu”, zredagowaną (wspólnie z Krzysztofem Zięciną) przez niezwykle pomysłową i pracowitą augustowską poetkę Józefę Drozdowską.

Zawartość treści tej książkowej pozycji, mimo szczupłej jej objętości, okazała się być niezwykle bogata. Zawiera eseje, wiersze, zdjęcia, obfitą bibliografię i przypisy. Wszystko to przybliża czytelnikom, a nawet wielu zaskakuje, wiedzę o świętym Wawrzyńcu, czasie Jego życia, męczeńskiej śmierci, trwającym kulcie świętego, patronacie nad wieloma grupami społecznymi, troskę o chorych i ubogich, ratowanie z pożarów.

Co jest bardzo cenne, autorka podaje także przykłady lokalnych miejsc kultu Świętego w kościołach w Jaminach i Dolistowie Starym, oraz na Wzgórzu w Starej Łomży.

Pisze, że „święty młodzieniec wart jest lepszego poznania i popularyzacji, szczególnie wśród ludzi, którym patronuje”.

Bożena Diemjaniuk w eseju zatytułowanym „Wawrzyniec, Brunon i inni” przytoczyła fragmenty spisanego przez Brunona z Kwefurtu żywota św. Wojciecha mówiące o wyglądzie św. Wawrzyńca, o Jego pomocy królowi Ottonowi i zesłaniu wielu niepowodzeń na jego syna będących karą za zniesienie przez niego biskupstwa.

Józefa Drozdowska zapisała wierszem refleksje wywołane treścią obrazu „Męczeństwo Świętego Wawrzyńca” w Jaminach i pytania, jakie chciałaby zadać jego nieznanemu autorowi. Pozostałe autorki zamieszczonych w książce wierszy (Bożena Diemjaniuk, Krystyna Gudel, Joanna Pisarka i ja) potwierdzają wiarę w świętych obcowanie w naszym życiu.

Treść esejów i wierszy uzupełniają fotografie wykonane w większości przez redaktorkę książki. Wiele stron zajmuje skrupulatnie zebrana bibliografia potwierdzająca sięganie do źródeł, wydawnictw zwartych, artykułów z czasopism i zasobów Internetu.

Ta książka to wartościowa pozycja nie tylko dla zainteresowanych św. Wawrzyńcem i nadbiebrzańskimi miejscami Jego kultu, ale też inspiracja do szukania wiadomości o innych świętych, a szczególnie o naszych pomocnych patronach.

Leonarda Szubzda

___________________________________________________________
Leonarda Szubzda jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego, absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rewalidacji Umysłowo Upośledzonych w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracowała jako polonistka i pełniła funkcję dyrektora w szkole średniej. Jest autorką siedmiu tomików poetyckich. Jej wiersze zostały zamieszczone w wielu almanachach i antologiach, były drukowane na łamach czasopism w kraju i za granicą, tłumaczone na języki obce (angielski, białoruski, esperanto).Pani Leonarda jest laureatką wielu konkursów literackich – uhonorowana Złotą Buławą Hetmańską (1996), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (2012). Należy do Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach. Amatorsko zajmuje się twórczością plastyczną, wykonuje collage, frottage oraz rysunki komputerowe. Od kilku lat pisze wiersze dla dzieci. Jest również właścicielką niezwykłego domu w Rozedrance Starej koło Sokółki.

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content