Czytasz
Jeden dzień w Tykocinie. Powrót – wiersz Janiny Osewskiej

Jeden dzień w Tykocinie. Powrót – wiersz Janiny Osewskiej

Jeden dzień w Tykocinie. Powrót

Tykocin, miasteczko bajeczka
Agnieszka Osiecka

obraz pierwszy
Promienie przedpołudniowego słońca odbijają się od fasad
i bruku tworząc impresje. Malarska gra zatrzymuje
na tykocińskim rynku. Pod przymkniętymi powiekami miasta
tłoczne targowisko pełne głosów i kolorów.

obraz drugi
Dotykam murów wielkiej synagogi. Przez dłoń przepływa ciche
czytanie rabina pochylonego nad Torą.

obraz trzeci
Dotykam kamienia, który widział strojne orszaki wielkich władców.
Słyszę tętent kopyt, który ogromnieje i odbija się echem.

obraz czwarty
Fale Narwi opowiadają o starym porcie rzecznym, bracie świata.
Po nitce rzeki suną w stronę Wisły barki z drewnem, zbożem
i dziegciem.

obraz piąty
Dusza miasta wchłania mnie tak, jak wchłonęła oddechy epok.
Chcę w niej pozostać najdłużej.

obraz szósty
Na obłoku rysy twarzy i niemy krzyk zgładzonych.

obraz siódmy
U bernardynów kobieta. Uchroniła naszego syna przed śmiercią.
Jej oddech – tchnienie w maleńkich płucach.

Kładę kamyk na kamieniu
z modlitwą o szczęśliwe trwanie bajki.
Hevenu shalom aleichem

Janina Osewska
Z tomu Niebieska chwila, Fundacja Sąsiedzi, Białystok, 2017

foto: Janina Osewska

 ____________
Janina Osewska – poetka, fotograf, pedagog, animatorka życia literackiego, regionoznawca.  Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Academia Europaea Sarbieviana, The World Academy of Art and Culture i jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture w Libanie. W 2019 roku założyła Fundację Słowo i Obraz, której jest prezesem. Od roku 2004 prowadzi Kawiarenkę Literacką. Opublikowała tomiki: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007),  Do czasu przyszłego=Until the time to come  (2019),   Tamto  (2015),  Niebieska chwila (2017), który był nominowany do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” w kategorii „Orfeusz Mazurski”,  Usiądź ze mną na łące (2016),   Jaśnienia (2020).  Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, litewski, czeski, mongolski, hiszpański. Publikowała w pismach literackich oraz antologiach w Polsce i na świecie. Była laureatką międzynarodowego konkursu poezji Polish American Poets Academy w USA (2004, 2006) oraz w Naji Naaman Literary Prize w Libanie (2019), finalistką Stokestown International Poetry Prize w Irlandii (2015). W roku 2019 zajęła drugie miejsce w konkursie poezji Foro Mundial de Arte y Letras „Ponte de Palabras 17” w Argentynie oraz otrzymała nagrodę od The World Academy of Art & Culture  i World Congress of Poets podczas 39. Światowego Festiwalu Poezji w Indiach.

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content