Czytasz
Janina Osewska uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z okazji 20-lecia pracy twórczej

Janina Osewska uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z okazji 20-lecia pracy twórczej

Prof. Piotr Gliński Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na wniosek Augustowskich Placówek Kultury, uhonorował Janinę Osewską, nagrodą okolicznościową z okazji 20-lecia pracy twórczej.

Pani Janina Osewska w Augustowie jest postacią znaną. To raczej zrozumiałe, mówimy bowiem o osobie, która przez 25 lat pełniła funkcję dyrektora dwóch szkół w mieście i uczestniczy w większości ważnych wydarzeń kulturalnych organizowanych w tym mieście. Mniej osób zna jej drogę artystyczną, a jest ona bogata w wiele dokonań również na tym polu. Zapraszamy do zapoznania się z tym, co Pani Janinie udało się dokonać na przestrzeni 20. lat pracy twórczej.

Janina Osewska należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, World Academy of Art and Culture i jest członkiem honorowym Maison Naaman pour la Culture w Libanie.

Opublikowała tomiki wierszy: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007), Do czasu przyszłego=Until the time to come (2019), Tamto (2015), Niebieska chwila (2017), który otrzymał nominację do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz”, w kategorii „Orfeusz Mazurski” oraz Jaśnienia (2020).

Wydała autorski albumu fotografii Okruchy (2011), który był nominowany do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” w 52. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz do Ahtens Photo Festival 2015.

Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, białoruski, litewski, czeski, mongolski, hiszpański, portugalski, kaszubski, górnołużycki. Publikowała w polskich pismach literackich oraz w Czechach, Australii, USA, Kanadzie, Argentynie, Indiach, Litwie, na Ukrainie, a także w antologiach i almanachach w Polsce i za granicą (Czechy, Litwa, Mongolia, Liban, Indie, Argentyna, USA). Była gościem międzynarodowych festiwali i kongresów poezji w Polsce, Irlandii, USA, Mongolii, Indiach oraz na Litwie.

Otrzymała stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego (2017, 2019) oraz Burmistrza Miasta Augustowa (2017) w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki. Była beneficjentką programu „Kultura polska na świecie” realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (2017, 2019)

W 2018 roku otrzymała tytuł Osobowość Roku 2017 w kategorii Kultura. W dziedzinie poezji była nagradzana w USA (2004, 2006), w Libanie (2019), w Irlandii (2015), Argentynie (2020). W roku 2019 otrzymała nagrodę od The World Academy of Art & Culture i World Congress of Poets podczas 39 World Congress of Poets w Indiach.

W latach 2002-2015 współredagowała gazetę lokalną „Przegląd Augustowski”. Opublikowała ponad 160 artykułów o tematyce literackiej, podróżniczej, oświatowej i innych.

Pani Janina Osewska koordynowała projekty literackie: „Augustów w poezji” (2007) oraz „Ziemia Augustowska w prozie i poezji” (2008), które zakończyły się wydaniem antologii wierszy p.t. Tam prosto do Augustowa oraz antologii prozy i poezji p.t. Opowieść o Ziemi Augustowskiej.

Poetka była pomysłodawczynią i redaktorem tomu poezji dziecięcej pt. Wiersze z Tartacznej oraz książki pt. Szkoła na polance – opowieść o Szkole Podstawowej nr 6.

Od roku 2004 realizuje autorski projekt pn. Kawiarenka Literacka, do której zaprosiła ponad 40 uznanych poetów i pisarzy.

W roku 2019 założyła Fundację Słowo i Obraz, która swoją działalność opiera na trzech filarach: kultura, edukacja, wydawnictwo. Między innymi wydaje i promuje wiersze poetów z Podlasia i Suwalszczyzny wypełniając misję propagowania poezji niszowej, której trudno przebić się na rynek ogólnopolski. Swoimi pasjami literacką i fotograficzną dzieliła się z uczniami pełniąc przez 25 lat funkcję dyrektora dwóch szkół.

Lista odznaczeń, nagród i wyróżnień przyznanych dla Pani Janiny Osewskiej od roku 2002 wygląda imponująco. Zobaczmy:

 • Osobowość Roku 2017 – III miejsce w Województwie Podlaskim (plebiscyt Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej) w kategorii Kultura, (2018)
 • Stypendium Burmistrza Miasta Augustowa w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, (2017)
 • Stypendium twórcze Marszałka Województwa Podlaskiego (2017, 2019)
 • Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa (2014)
 • Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2013).
 • Medal PRO PATRIA za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (2013)
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2012)
 • Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa za szczególne osiągnięcia w organizacji kształcenia i wychowania młodych pokoleń oraz kierowaniu placówką, (2011)
 • Srebrna odznaka Społecznego Towarzystwa Oświatowego (2010) przyznawana za szczególne zasługi na rzecz kół Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz przedszkoli, szkół i placówek przez nie prowadzonych.
 • Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa za szczególne osiągnięcia w organizacji kształcenia i wychowania młodych pokoleń oraz kierowaniu placówką, (2009)
 • Srebrna odznaka honorowa Polskiego Związku Kajakowego za zasługi wniesione w rozwój kajakarstwa (2009).
 • Nagroda specjalna Podlaskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, (2008).
 • Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa za wyróżniające osiągnięcia w kierowaniu placówką (2005).
 • Nagroda Burmistrza Miasta Augustowa za wyróżniające osiągnięcia w kierowaniu placówką (2003)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, (2002).


Dziś dopisujemy do tej listy nagrodę, którą Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uhonorował Panią Janinę Osewską z okazji 20-lecia pracy twórczej (2020)

Cieszymy się, że od szeregu lat mamy zaszczyt i przyjemność uczestniczenia w wydarzeniach, których Pani Janina Osewska jest organizatorką lub bohaterką. Z okazji Jubileuszu 20-Lecia Pracy Twórczej, życzymy Pani Janinie jeszcze wielu powodów do osobistej satysfakcji z realizacji swoich artystycznych pasji i kolejnych wyrazów docenienia przez odbiorców jej twórczości.

foto: Zbigniew Bartoszewicz www.augustow.org

Zbigniew Bartoszewicz
Augustowski Portal Informacyjny Augustow.org

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content