Czytasz
Do Sarbiewskiego – wiersz Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej

Do Sarbiewskiego – wiersz Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej

 

Do Sarbiewskiego

Coś ty, Kościuszko, zawinił na świecie,
Że dwa cię głazy we dwu stronach gniecie,
Bez miejsca pierwéj….
Cyprian Kamil Norwid

Ty, któryś żył tu przed czterystu laty,
Którego talent dawne wieki czciły,
Tyś, barokowy Poeta Laureatus
Miał trzy mogiły.

Cóż uczyniono ci, księże Sarbiewski?
Zdało się, pamięć o tobie zanika, 
Boś pochowany był nie po królewsku,
Lecz bez pomnika.

Tyś, mazowiecki piewco Matki Bożej,
Spokoju w pierwszym swym nie zaznał grobie,
Dwieście minęło lat i już nie było
Śladu po Tobie.

Coś ty zawinił, Horacy sarmacki,
Że twą mogiłę ciągle szabrowano
Podczas potopu, wojen, okupacji
Wciąż naruszano?

Cóż uczyniłeś, króla kaznodziejo,
Za dzieła swe przez papieża zwieńczony
Wawrzynem, żeś był w pijarów kościele
Znów w grób złożony?

Cóżeś ty winien, Macieju Kazimierzu,
Żeś na Powązki trafił z pijarami,
Żeś w bezimiennym grobie z nimi leżał,
Był zapomniany?

Coś zrobił, wieki poeto barokowy,
Że w wojny czas Twój grób zbombardowano,
Że Twą mogiłę już w Polsce Ludowej
Zlikwidowano?

Czemu, uznany niegdyś autorze liryki,
Po Twoich szczątkach doczesnych deptano,
Że na Powązkach leżysz pod chodnikiem,
Nie napisano?

Ale gdy nadszedł wiek dwudziesty pierwszy,
Po tylu wiekach znów o Twej mogile,
Mistrzu łaciny, słynny z wielu wierszy,
Wie ludzi tyle.

Jest na Powązkach z czarnego granitu
Tablica, która Ciebie znów odkrywa.
Pamięć o Tobie, poeto z Sarbiewa
Znów będzie żywa.

Urszula Krajewska-Szeligowska

Wiersz zdobył III nagrodę w XV Mazowieckim Konkursie Literackim w Przasnyszu.


fot. pl.wikipedia.org/wiki

_____________
Urszula Krajewska-Szeligowska – autorka wierszy lirycznych i satyrycznych, bajek dla dzieci, przekładów poezji z języka niemieckiego. W twórczości poetyckiej preferuje tradycyjne formy rymowane, lubi eksperymenty poetyckie w obrębie formy, tworzy limeryki, fraszki, akrostychy, tautogramy itp. Nagradzana i wyróżniana w ogólnopolskich konkursach literackich. Wydała trzy własne tomiki wierszy: „Między strugą a gościńcem” (2018), „W gąszczu uczuć” (2019) oraz  Ortobajki-zwierzajki (2019), ponadto jej wiersze obecne są w kilkunastu antologiach oraz wielu antologiach pokonkursowych. Swoje wiersze zamieszcza również na Facebooku w kilku grupach poetyckich. Jej utwory znaleźć można również m. in. w kwartalniku literackim „Najprościej” a także  w białostockim piśmie literackim „Epea”. Mieszka niedaleko Zambrowa. Należy do Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Białymstoku.

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content