Czytasz
Czy czytamy?

Czy czytamy?

Czy czytamy?

Powieści sensacyjne, kryminalne – to najchętniej czytane książki przez Polaków książki we wszystkich środowiskach społecznych. Romanse i powieści obyczajowe to przede wszystkim wybór kobiecy. Osoby starsze, zwłaszcza powyżej 70 roku życia, czytają mniej literatury popularnej, chętniej sięgają po klasykę, a nawet współczesną literaturę obyczajową.

Nastoletni czytelnicy czytają najczęściej książki z listy lektur, należące do kanonu szkolnego. Wśród tytułów czytanych przez młodzież znajduje się też fantastyka, ale z beletrystyką artystyczną i reportażami jest już bardzo słabo.

W listopadzie 2021 roku Biblioteka Narodowa przeprowadziła kolejne badanie czytelnictwa książek. Sondaż zrealizowano metodą CAPI (computer assisted personal interview) na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku co najmniej 15 lat, liczącej 1974 respondentów. Pomiar powtórzono w marcu 2022 roku na próbie 2009 osób.


Badanie wyraźnie wskazuje, że Polacy są zmęczeni, najbardziej atrakcyjną perspektywą spędzenia wolnego wieczoru jest pójście wcześniej spać. Kiedy tylko pojawia się wolny dzień, marzą o odpoczynku. Wiosna następująca po pandemicznej jesieni tego stanu nie zmieniła, chociaż w marcu Polacy mieli trochę mniej wolnego czasu dla siebie. Czytanie książek wybrało jesienią 2021 i wiosną 2022 roku tyle samo badanych (11%), więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 15% i 8%),

W marcu 2022 roku na pytanie o lekturę co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 38% respondentów.
– (…) wśród kobiet wyraźnie większa niż wśród mężczyzn jest grupa czytających 7 lub więcej książek w ciągu roku (odpowiednio 11% i 4%). Ponieważ kobiety są przeciętnie lepiej wykształcone niż mężczyźni, nie zaskakuje fakt, że z czytaniem częściej łączą one pozytywne emocje. Do podobnych wniosków skłaniają odpowiedzi udzielane przez osoby, które w ciągu ostatniego roku nie czytały żadnych książek – wśród kobiet mniej niż wśród mężczyzn jest osób, które twierdzą, że nie czytały nigdy lub robiły to tylko w szkole, więcej zaś takich, które z różnych powodów zaprzestały lektury stosunkowo niedawno- czytamy w Raporcie.

Wyniki sondażu przeprowadzonego w marcu 2022 roku pozwalają sądzić, że czytelnictwo książek w Polsce wraca do – zarejestrowanego w badaniach z roku 2019 – stanu sprzed pandemii COVID-19.. Książki w formatach cyfrowych wciąż stanowią niewielki procent wyborów lekturowych. Polacy najchętniej sięgają po literaturę gatunkową, zwłaszcza sensacyjno-kryminalną i romansowo-obyczajową. Na tym polu polscy autorzy z powodzeniem konkurują z zagranicznymi. Współczesna literatura wysokoartystyczna (tu jest. m.in. dramat i poezja) ma stosunkowo niewielkie grono odbiorców. Najbardziej popularni polscy autorzy to Olga Tokarczuk i Szczepan Twardoch. Wśród wybieranych książek wyróżniają się publikacje niebeletrystyczne – z jednej strony jest to literatura non-fiction (wspomnienia, biografie, reportaże, relacje z podróży), z drugiej publikacje naukowe, popularnonaukowe i podręczniki.

Źródło: Raport Biblioteki Narodowa, Stan Czytelnictwa Książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021-2022)

Raport dostępny jest → TUTAJ

Bożena Bednarek
Redakcja Poeci w sieci

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content