Czytasz
Nabór wniosków o przyznanie 31. Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Nabór wniosków o przyznanie 31. Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Trwa nabór wniosków o przyznanie 31. Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do końca stycznia 2022.

Nagroda Literacka przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach:

 • za najlepszą książkę roku spośród wszystkich gatunków literackich twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują, albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe,
 • za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Można je składać do 31 stycznia 2022 r. W przypadku wysyłki pocztą – o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnego wniosku w wyznaczonym terminie. Podmiotami uprawnionymi są:

 • członkowie kapituły i dotychczasowi laureaci nagrody literackiej,
 • stowarzyszenia twórcze i kulturalne,
 • jednostki oświatowe, instytucje kultury,
 • organy administracji publicznej,
 • wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail,
 • informacje dotyczące zgłaszanej publikacji: imię/imiona i nazwisko autora (oraz ewentualnie pseudonim artystyczny), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania,
 • wskazanie, do której kategorii jest zgłaszana publikacja,
 • w przypadku zgłoszenia do kategorii „najlepsza książka roku” uzasadnienie zawierające informacje o dorobku i powiązaniu autora z miastem lub regionem oraz znaczeniu jego działalności dla kultury miasta,
 • w przypadku zgłoszenia do kategorii „najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku” uzasadnienie dokonywanego zgłoszenia,
 • oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Do wniosku należy załączyć co najmniej 3 egzemplarze zgłaszanej książki (dotyczy wydawnictw i autorów), które nie podlegają zwrotowi.

Przypominamy, że laureatami 30. Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku zostali Piotr Janicki i Adam Kaczanowski oraz Joanna Bociąg.

Wzór wniosku wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku dostępny jest w zakładce Kultura/Nagrody artystyczne.

źródło: www.bialystok.pl

Redakcja Poeci w sieci

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content